Historie projektu

Historie potrubní pošty

 

První městská potrubní pošta vznikla v Londýně v roce 1853 na základě vynálezu Denise Papina, Pinease Balka a Wiliama Murdocha. V Berlíně byl provoz potrubní pošty zahájen roku 1865, kde tato síť dosáhla postupně délky 400 km a výkonu 4 miliony zásilek ročně.

V roce 1866 následovala Paříž se 467 km dlouhým potrubním systémem, který byl ukončen v roce 1934. Konstruktérem vídeňské potrubní pošty byl Franz Felbinger a odvozením tohoto technického řešení vznikla  1887 pražská potrubní pošta. Ve stejném roce se rodí potrubní pošta v New Yorku, její provoz je ukončen 1953. Následovala další města - Mnichov, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Hamburk, Řím, Neapol, Miláno, Marseille, Melbourne, Boston, Philadelphia, Chicago a St. Louis.

 Historie pražské potrubní pošty

 

První trasa pražské potrubní pošty vznikla již v roce 1887, ale sloužila pouze pro vnitřní účely. Její trasa vedla z hlavní pošty v Jindřišské ulici na poštovní úřad na Malostranském náměstí na Malé Straně. Později byla tato trasa prodloužena na Pražský hrad, její celková délka měřila přes 5 km. Systém sloužil hlavně k přepravě telegramů.

Hlavní rozvoj nastal v letech hospodářského rozkvětu 1927 až 1932, vznikaly další trasy a systém přepravoval přes 400 tisíc pouzder ročně. V roce 1945 byly zrušeny speciální modré schránky sloužící do té doby široké veřejnosti pro zásilky posílané tímto systémem. Za druhé světové války sehrála potrubní pošta důležitou úlohu při zásobování obléhané budovy rozhlasu. Ještě v 90. letech 20. století bylo potrubní poštou přepravováno 9 tisíc pouzder měsíčně, provoz však postupně slábl a ničivé povodně v roce 2002 udělaly za jeho fungováním prozatímní tečku.