Použité technologie

Potrubí

 

Trasy potrubní pošty jsou vytvořeny z ocelových trubek o vnitřní světlosti 65 mm a tloušťce stěn 2,5 až 3 mm. Trubky jsou spojovány těsnými nátrubky dlouhými 14 cm zaručujícími přesnou souosost spoje a po svaření jeho dokonalou vzduchotěsnost. Proti bludným proudům, které zvyšují korozi materiálu jsou na některých místech vkládány keramické izolátory. Potrubí je uloženo zpravidla pod pražskými chodníky v hloubce 80 až 120 cm a je chráněno proti vlhkosti asfaltovou skleněnou tkaninou. V budovách a kolektorech jsou trubky ošetřeny antikorozním nátěrem.

Rádius oblouků je minimálně 250 cm, obvykle však 300 cm a v budovách 200 cm. S potrubím je položen kabel, kterým jsou propojeny ovládací prvky celé sítě.

V určitých intervalech prochází potrubí revizními šachtami, kde se může zjistit příčina poruchy, případně vyjmout uvízlé pouzdro. Provádí se to vystřelením těžkého pouzdra tlakem až 30 atmosfér.

 

 Transportní pouzdra

 

Systémem se pohybují hliníková pouzdra o vnějším průměru 48 mm a délce 200 mm, na zadní straně jsou opatřena plastovým kroužkem a vějířkem z měkkého plastu, který těsní pouzdro v potrubí. Na přední straně je snímatelné plastové víčko. Pouzdro se v potrubí pohybuje až 36 km za hodinu a jeho váha může dosáhnout 3 kg.

Systém sloužil převážně k přepravě listových zásilek a telegramů. Rychlost pouzdra se mohla regulovat, aby nedošlo k poškození křehkého předmětu.

Všechny trasy se sbíhají v budově Hlavní pošty v Jindřišské ulici, prováděla se zde evidence zásilek a ovládal a monitoroval se zde celý systém.

 

 Pohonné jednotky

 

Každá trať potrubní pošty je vybavena vlastním pohonným agregátem, to znamená dmychadlem, umožňujícím vytvářet podtlak i přetlak a elektromotorem. Jedno dmychadlo obslouží maximálně 3 km trasy, takže na delších trasách musí být vloženo několik dmychadel.

Dmychadlo ovládá reverzi chodu, vytváří podtlak i přetlak a jsou připojena k potrubí T-články. Ve vhodné vzdálenosti jsou z obou stran umístěny kontakty spínané projíždějícím pouzdrem. Dmychadlo je nejprve v režimu sání a nasává pouzdro k t T-článku, před jeho dosažením sepne kontakt a provede reverzi dmychadla. Pouzdro setrvačností mine T-článek a působí na něj přetlak, ženoucí ho potrubím k dalšímu T- článku, nebo terminálu.