Cíle projektu

Záchrana technické památky

 

Městská síť pražské potrubní pošty je posledním historickým systémem na světě. Naším cílem je revitalizovat a prezentovat systém veřejnosti. V okouzlení moderní technikou můžeme zapomenout, že vynálezy 19. století byly ve své jednoduchosti geniální. S trochou nadsázky lze říci, že potrubní pošta byla předchůdkyní dnešního internetu, která uměla přenášet nejenom digitální data, ale i konkrétní předměty.

 

 Zařazení mezi kulturní památky

 

Jednali jsme s Magistrátem hlavního města Prahy, kde jsme získali záštitu primátora HMP,  s NPÚ o zařazení mezi národní technické památky a oslovili jsme i Ministerstvo kultury se žádostí o podporu našeho projektu. Naším cílem je zařazení městské sítě pražské potrubní pošty mezi evropské památky a jsme přesvědčeni, že by tento systém patřil na seznam UNESCO.

 

Využití pro turistický ruch

 

V Praze jsou tisíce památek od dob románských. Pražská potrubní pošta doplňuje toto portfolio o unikátní technickou památku celosvětového významu. I v letech mimo provoz přitahuje zájem médií, novin, časopisů, rozhlasů i televizí a to nejen domácích, ale i zahraničních. Vzápětí po odvysílání se zvyšoval zájem veřejnosti a počet dotazů na možnost prezentace tohoto systému.

 

 Edukativní využití

 

Při výuce fyziky chybí názorná ukázka využití například známých Pascalových zákonů, vynálezy pana Papina zná většina lidí jenom z varného hrnce a přenos dat je akceptován pouze elektronickými médii. Prezentaci potrubní pošty by mohli navštěvovat studenti základních i středních škol a chceme jim zábavnou formou zpřístupnit jinak obtížně pochopitelné téma.

 

 Přínos pro partnery

 

Dalším cílem projektu je oslovit širokou veřejnost, domácí i zahraniční a vhodně prezentovat podporu našich partnerů, kteří se budou podílet na revitalizaci a prezentaci projektu pražské potrubní pošty. Návštěvníci, studenti i turisté uvidí pozitivní jednání našich sponzorů a utvoří si kladný mediální obraz o daném partneru. Spojení jména firmy s památkou, jejíž kořeny leží v 19. století musí působit na návštěvníky v mladém věku jako potvrzení nadčasových hodnot a technických schopností předchozích generací, které jim zůstane v paměti s vědomím podpory poslední městské potrubní pošty na světě. Zahraniční návštěvníci uvidí památku v provozuschopném stavu, která nemá při jejich návštěvě Prahy, ani jiné světové metropole obdoby. Budou si moci systém vyzkoušet a poslat pouzdrem dopis svým příbuzným a přátelům. Na poslední tabulce je zřejmé, že zájem medií neustále trvá. V roce 2008 až 2011 jsme zaznamenali reportáže v televizním zpravodajství i v tisku, jsme ale přesvědčeni, že další publicita by měla pokračovat po pozitivní zprávě, tedy o novém otevření a využití potrubní pošty, které by bylo spojeno s našimi partnery. Podpora této památky je jistě příležitostí zvýraznit svůj mediální obraz s projektem, který se vymyká z běžného portfolia sponzoringu a jistě upoutá pozornost médií a široké veřejnosti svojí jedinečností i geniem loci, tato spolupráce bude zmíněna i v přednáškách a reportážích.